Jäsenten kilpailu- ja koulutustoiminnan tukeminen

Lapin Spanielikerhon hallitus voi myöntää kerhon jäsenille anomuksesta tukea arvokilpailuihin (rotumestaruus tai SM) ja koulutuksiin osallistumiseen. Avustuksen myöntämisen yleisenä ehtona on että kerho saa näkyvyyttä (arvokilpailut) tai muuta hyötyä (koulutukset). Avustuksesta päätetään kirjallisen anomuksen perusteella. Anomus suositellaan tekemään ennen tapahtumaa.

Avustuksen säännöt:

  • Koulutuksiin, kursseille sekä arvokilpailuihin kerho maksaa osallistumismaksun.
  • Mikäli joutuu käymään Lapin kennelpiirin ulkopuolella koulutuksen tai kurssin, kerho osallistuu km-korvaukseen jäsenmaksun verran.
  • Päällekkäisiä korvauksia ei korvata.
  • Kilpailuavustuksen saaneen jäsenen tulee tehdä lyhyt kertomus kilpailumatkasta kuvan kera, joka julkaistaan joko kerhon facebook-tai internetsivuilla.

Tämä sääntö on vahvistettu Spanielikerhon hallituksen kokouksessa 30.6.2021 (lisäys kilpailuavustuksen lisäämisestä 14.10.2021) ja on toistaiseksi voimassa. Tämä sääntö kumoaa mahdolliset aikaisemmin tehdyt säännöt.